Afvalzorg

Door scheiding en opwerking kan veel afval gereduceerd worden. Hierdoor wordt afval efficiënt en duurzaam verwerkt. Restafval dat niet verder gescheiden kan worden, wordt gebruikt voor bijvoorbeeld het opwekking van energie. Beter is natuurlijk om de productie van afval aan de bron te verminderen.

NLVO Advies heeft actief meegewerkt in het verder optimaliseren van de afvalverwerking en beperking van afval. Op deze wijze is expertise aanwezig vanuit bronaanpak, proces en eindverwerking. Middels ons netwerk vinden wij voor vrijwel elk soort afval een bijpassende duurzame verwerking. Het is zelfs mogelijk met uw afval een bouwstof te maken die toegepast kan worden op uw eigen locatie. Door ervaring in diverse scheidingstechnieken zijn we zelf in staat uit afvalstromen weer primaire grondstoffen te winnen die vervolgens retour gaan in de productieketen, in zowel binnen- als buitenland.
Of het nu gaat om afvalverzameling, procesaanpassing, wijziging bedrijfsvoering of duurzaam hergebruik, NLVO-Advies helpt u verder met het beperken van uw afval.