Nieuwe regelgeving asbest 2017

Verlaging grenswaarde amfibool en wijziging risicoklasse-indeling
Per 1 januari 2017 is art. 4.46 van het Arbeidsomstandighedenbesluit gewijzigd.

De grenswaarde voor amfibool asbest wordt verlaagd van 10.000 naar 2000 vezels/m3 waardoor ook de risicoklasse-indeling voor verwijdering wijzigt van resp. 1, 2 en 3 naar 1, 2 en 2A: 

  • Risicoklasse 1: verwachte emissie bij verwijdering = < 2000 vezels/m3. 
  • Risicoklasse 2: > 2000 vezels/m3.
  • Risicoklasse 2A: > 2000 vezels/m3 en amfibool asbest, uitgezonderd bij < 2,5 m2 losliggend oppervlak; < 2% amfiboolhoudend of bij gebruik van mini-containment of glove-bag methode).

Van belang is dat de methode van eindcontrole verandert bij sanering onder risicoklasse 2A, om de grenswaarde van 2000 te kunnen toetsen:

  • er dient 4 uur i.p.v. 2 uur gemeten te worden.
  • het analyseren van de luchtmonsters door elektronen microscopie (SEM).
  • extra is dat er kleefmonsters dienen te worden genomen, die geanalyseerd worden middels elektronenmicroscopie.

Landelijk asbestvolgsysteem
Per 1 maart 2017 is LAVS (het landelijk asbestvolgsysteem) verplicht en is de nieuwe SC530 en SC540 van kracht. De begrippen als type A en B zijn verdwenen, alsmede (on)volledig onderzoek en bouwkundige eenheid. Hiervoor in de plaats komt de omvang en het doel van het onderzoek centraal te staan. Is het onderzoek geschikt voor sloop of alleen voor het weghalen van de aangetroffen asbesttoepassingen? Het onderzoek dient hier specifiek antwoord op te geven.

Wat betekent dit voor rapportages opgesteld voor 1 januari 2017
Wanneer u asbest laat verwijderen op basis van een rapportage welke is opgesteld voor 1 januari 2017 dient deze voorzien te worden van een inlegvel en nieuwe SMART bladen welke uitgaan van bovenstaande wetswijzigingen.

Wij begrijpen zoals gezegd dat bovenstaande extra vragen kan oproepen. En we zijn dan ook graag bereid een en ander nader toe lichten.