Aan- en verkoop

Vanuit de provincies en gemeenten wordt meer gestuurd op het ontwikkelen van inbreidingslocaties zoals sterk verontreinigde industrielocaties binnenstedelijk. Maar dit zijn de moeilijk ontwikkelbare locaties (brownfields).

Deze locaties hebben een negatieve bodembelasting die vaak nog een black-box is waardoor het risicoprofiel groot is. Exploitaties komen hierdoor onder druk te staan en deze projecten worden bij een te groot ongrijpbaar risicoprofiel niet opgestart.

Juist bij bodemonderzoeken voor de aan- en verkoop van dergelijke gronden is het adviesdeel belangrijk. De gevolgen van een bodemverontreiniging voor een terreineigenaar kunnen immers groot zijn. Door onze onafhankelijke opstelling en het juiste advies zorgen wij voor een soepel verloop van het proces. Door onze ruime ervaring zijn wij in staat om alle aspecten die van belang zijn voor een transactie te doorgronden. Wij kunnen u hierbij adviseren hoe om te gaan met eventuele verontreinigingen. Verder beoordelen wij alle risico's die vanuit de bodem aan een transactie zijn verbonden, dus ook als het om verhardings- of funderingslagen gaat. Om de financiële gevolgen inzichtelijk te maken stellen wij saneringsbegrotingen op. Tenslotte adviseren wij bij de wettelijke verplichtingen die samenhangen met de aanwezigheid van eventuele verontreinigingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons.