Bedrijf

NLVO Advies B.V.  is gespecialiseerd op het vlak van bodem, sloop, asbest, afval, milieu en arbo-advies en alle mogelijke vraagstukken die zich binnen dit spectrum aandienen. Voor deze vraagstukken bedenken wij pragmatische en duurzame oplossingen.

Samen oplossingen vinden voor de uitdagingen van vandaag en de toekomst. Dat doen we vooral op basis van onze kracht en overtuiging: betrokkenheid en integriteit. In een zo’n vroeg mogelijk stadium van een proces partijen bij elkaar brengen en de krachten bundelen. Investeren in samenwerkingsverbanden zien wij veel mogelijkheden voor maatschappelijke meerwaarde met alleen maar winnaars. Werken aan vertrouwen door open kaart te spelen, topkwaliteit te leveren en zelf een betrouwbare zakenpartner en adviseur te zijn. Dat is hoe wij willen ondernemen. 
Een hecht team van jonge professionals legt de fundering voor ons bedrijf.

Onze onstuimige passie voor het vak zorgt ervoor dat wij vrijwel elke uitdaging aankunnen.