Biologische agentia

Bij biologische agentia gaat het om micro-organismen als schimmels, bacteriën, parasieten en virussen. Blootstelling aan biologische agentia kan een risico voor uw gezondheid betekenen. Op de werkplek kunt u te maken hebben met dit soort risico's. Voorbeelden zijn onder andere legionella, micro-organismen afkomstig van dieren of planten. 

De gezondheidsrisico's zijn divers, variërend van beperkte klachten (kleine verkoudheden en irritaties van de luchtwegen) tot chronische en ernstige ziekten. Het is belangrijk de blootstelling zoveel mogelijk te beheersen. Medewerkers dienen de risico's te kennen en weten welke maatregelen men dient te nemen, zoals hygiënische maatregelen en het gebruik van goede beschermende kleding.

 

Dienstverlening die wij bieden:

  • Oriënterend werkplekonderzoek verwoord in een rapportage met adviezen.
  • Blootstellingbeoordeling aan de hand van de aard, mate en duur van de blootstelling.
  • Advisering omtrent het nemen van juiste beheersmaatregelen.

Daar waar we de specifieke deskundigheid niet hebben, werken we samen met andere partijen.