Fysieke belasting & Ergonomie

Eén van de meest voorkomende oorzaken van ziekteverzuim is een te hoge fysieke belasting. Denk hierbij aan tillen, duwen en trekken, maar ook ongunstige werkhoudingen en langdurig eentonige werkzaamheden.

Heeft u inzicht in de risico's ten aanzien van fysieke belasting? Kent u de eventuele klachten van uw medewerkers? Kunnen uw medewerkers het werk nog voldoende aan? Laat u dan adviseren hoe u hiermee het beste om kunt gaan. We kunnen de belangrijkste belastende factoren in kaart brengen en u adviseren in de beheersing van de risico's.

 

NLVO Advies kan u helpen met:

  • Het in kaart brengen van de fysieke en/of energetische belasting en dit te toetsen aan de normen.
  • Het maken van een koppeling tussen belasting en belastbaarheid.
  • De beheersing van de risico’s, kijkend naar verbetering op de werkplek en optimalisatie van de werkzaamheden.
  • Het voorlichten van medewerkers en leidinggevenden.