Schadelijk geluid (Lawaai)

Staan Uw medewerkers bloot aan schadelijk geluid? Kent U de belangrijkste bronnen van geluid? 

In de werksituatie kunnen hoge geluidsniveaus voorkomen. Het gebruik van bijvoorbeeld machines en handgereedschap kunnen hiertoe leiden. Al boven de 80 dB(A) kunnen uw medewerkers een risico lopen op (lawaai)doofheid.

Door uitvoering van een geluidsonderzoek (globale inschattingen en metingen) is het mogelijk geluidsniveaus in kaart te brengen. Onderdeel is een beoordeling en vergelijking met de geldende normen. Het is dan duidelijk of de situatie voldoende beheerst is en welke aanvullende maatregelen toegepast kunnen worden ter verbetering van de situatie. We geven praktische adviezen, aansluitend aan uw situatie.