Arbo en veiligheid

We bieden een onafhankelijke blik op uw (arbo)situatie.

De Inspectie SZW let steeds meer op uw beleid omtrent gevaarlijke stoffen. Heeft U uw risico's inzichtelijk? En neemt U voldoende maatregelen? Er wordt veel van bedrijven gevraagd, maar niet voor niets. We proberen met onze adviezen zo dicht mogelijk bij de praktijk aan te laten sluiten.

We helpen u graag met een praktische, bedrijfskundige en arbeidshygiënische aanpak. Onderwerpen zijn uw beleid en situatie aangaande gevaarlijke stoffen, schadelijk geluid, biologische agentia en trillingen. Maar ook uw Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en verplichtingen in het kader van REACH.

Een goed beleid is een belangrijk hulpmiddel zijn in het voorkomen en beperken van ziekteverzuim. Het is een goede aanvulling op uw bedrijfsprocessen.

Als werkgever kunt u hier een eigen invulling aan geven. Dit kan op een systematische manier met het verbeteringsprincipe, via de opzet van een arbomanagementsysteem OHSAS 18001 of via de opzet van VCA. NLVO Advies biedt ook een eenvoudig alternatief, direct aangesloten op de dagelijkse praktijk, met een bedrijfskundige benadering. 

Volgens de nieuwe wetgeving is het zaak om samen met uw medewerkers de Arbo catalogus vorm te geven. Voor vragen of advies hieromtrent of ondersteuning hierbij kunt u altijd contact opnemen.

 

Arbo-onderhoudscontract

Op de hoogte blijven van de laaste ontwikkelingen en up to date blijven met uw plan van aanpak / arbobeleid? Dan is het arbo-onderhoudscontract voor uw de oplossing!

We zitten minimaal jaarlijks met elkaar om de tafel. Onderwerpen van gesprek zijn arbo in uw bedrijf en de nieuwste ontwikkelingen in uw branche en in wetgeving op arbo gebied.

 

Naast bovengenoemde Arbodiensten kunnen wij ook asbest- en bodemonderzoeken en asbest- en bodemsaneringen op het gebied van veiligheid begeleiden. 

Een V&G-plan voor asbestgerelateerde werkzaamheden in de bodem, maar ook het mogelijk maken van afwijkingen ten opzichte van SMA-rt dient door een kerndeskundige te worden verzorgd. Onze gecertificeerde HVK is een dergelijke kerndeskundige.

Tevens kunnen wij u helpen wij met het opstellen in invoeren van:

  • Werkplekonderzoeken (o.a. blootstellingsmetingen)
  • Bedrijfsnoodplan opstellen
  • Instructies veilig werken
  • Veilig werken met gevaarlijke stoffen
  • Opstellen productveiligheidsbladen
  • Toolboxmeetings
  • Werkplekinspecties en interne audits
  • Diverse certificeringen