Contractmanagement

Met NLVO Project en contractmanagement krijgt u grip op de zaak. Beheersing van het proces. Beheersing van het project op kwaliteit, tijd en geld. Beheersing van risico’s. NLVO advies, is gespecialiseerd in interim- en projectmanagement met betrekking tot sloopwerken, asbest- en bodemsanering en afvalinzameling. Als tijdelijk leidinggevende binnen uw organisatie of voor het begeleiden van uw project. Wij brengen kennis, ervaring en nieuwe inzichten. Kernwoorden zijn voor ons zakelijk, persoonlijk, integer, praktijkgericht en daadkrachtig. Onze uitdaging is het naar tevredenheid oplossen van uw capaciteitsvraag.