Opleidingen

Onze ingenieurs, adviseurs en trainers zijn ieder vanuit hun eigen expertise constant met elkaar in verbinding. In dat geval leidt dit tot praktische, afwisselende en inspirerende trainingen op het gebied van asbest, bodem, chroom VI en veiligheid in het algemeen. 

Indien u voor onze opleiding kiest bent u verzekerd van:

  •          onderwijs op basis van actuele wet- en regelgeving en op diverse niveau
  •          veel flexibiliteit en docenten uit de praktijk
  •          maatwerk, zoals in-company trainingen. 

 

Hieronder treft u een deel van ons cursusaanbod; 

 ASBEST IN GROND EN PUIN (NEN 5897/NEN 5707)

Een compleet overzicht van wet- en regelgeving op het gebied van asbest in de bodem, en de vertaling naar de dagelijkse praktijk. Cursusduur: 1 dag

Locaties
In overleg 

Deze opleiding kunt u ook in kleine groepen binnen uw bedrijf door ons laten verzorgen. 

Prijs:

Neem gerust contact met ons op voor een passende offerte. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend!

 

RISICO KLASSE 1 SANEREN

Cursusduur: 1 dag

Locaties
In overleg 

Deze opleiding kunt u ook in kleine groepen binnen uw bedrijf door ons laten verzorgen. 

Prijs:

Neem gerust contact met ons op voor een passende offerte. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend!

 

CHROOM-6 HERKENNEN

Leer choom-6-verdachte toepassingen (h)erkennen en hier op de juiste wijze mee omgaan.  Cursusduur: 3 uur.

Locaties
In overleg 

Deze opleiding kunt u ook in kleine groepen binnen uw bedrijf door ons laten verzorgen. 

Prijs:

Neem gerust contact met ons op voor een passende offerte. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend!

 

CHROOM VI & ASBEST HERKENNEN (IN-COMPANY)

Bij u op locatie met maximaal 15 personen Cursusduur: 1 dag Prijs op aanvraag

Locaties
In overleg 

Deze opleiding kunt u ook in kleine groepen binnen uw bedrijf door ons laten verzorgen. 

Prijs:

Neem gerust contact met ons op voor een passende offerte. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend!

 

(R)DLP WERKEN IN VERONTREINIGDE GROND

Na deze opleiding bent u in staat om werken in of met verontreinigde bodem, grondwater en/of waterbodem te begeleiden. Met deze training bereiden wij u zo goed mogelijk voor op het theorie- en praktijkexamen R-DLP van CROW, zodat u deze met goed gevolg af kunt leggen. 

Cursusduur: 1 dag voor DLP en 2 dagen voor R-DLP

Locaties
In overleg of in-company

Prijs:

Neem gerust contact met ons op voor een passende offerte. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend!

 

OPERATIONEEL MEDEWERKER BODEMSANERING

Doel van de opleiding is om u inzicht te geven in veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne bij het werken in of met verontreinigde grond. Tevens komt aan bod de rol en verantwoordelijkheden van de OPM. 

Cursusduur: Dagdeel

Locaties
In overleg

Deze opleiding kunt u ook in kleine groepen binnen uw bedrijf door ons laten verzorgen. 

Prijs:

Neem gerust contact met ons op voor een passende offerte. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend!

 

 

KVP / BRL-7000 BODEMSANERING

In deze opleiding wordt de rol van de Kwaliteits Verantwoordelijk Persoon toegelicht ten opzichte van BRL-7000.

Cursusduur: Dagdeel

Locaties
In overleg 

Deze opleiding kunt u ook in kleine groepen binnen uw bedrijf door ons laten verzorgen. 

Prijs:

Neem gerust contact met ons op voor een passende offerte. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend!

 

GASMETEN 

Regelmatig ervaren we dat de (R)DLP-ers en MKB-ers bij bodemsaneringen en andere werkzaamheden in verontreinigde bodem weinig ervaring hebben in het uitvoeren van luchtkwaliteitsmetingen bij bodem gerelateerde werkzaamheden. In deze cursus brengen we u de fijne kneepjes van het vak bij en heeft u de vereiste kennis voor het uitvoeren van luchtkwaliteitsmetingen en het omrekenen van de meetwaardes om te kunnen toetsen aan de grenswaardes. 

Cursusduur: Dagdeel

Locaties
In overleg 

Deze opleiding kunt u ook in kleine groepen binnen uw bedrijf door ons laten verzorgen. 

Prijs:

Neem gerust contact met ons op voor een passende offerte. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend!

 

 

V&G PLAN IN DE PRAKTIJK 

Om de veiligheid en gezondheid van werknemers in de bouw te waarborgen, is het opstellen en uitvoeren van een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) verplicht gesteld in het arbobesluit. Het Arbobesluit afdeling Bouwproces, artikel 2.28 verplicht de opdrachtgever in een aantal duidelijk omschreven gevallen een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) op te (laten) stellen.

In de opleiding wordt ingegaan op deze verplichting en hoe een V&G-plan voor zowel de ontwerp- als de uitvoeringsfase moet worden opgesteld en welke partijen hierbij betrokken zijn.

Cursusduur: Dagdeel

Locaties
In overleg 

Deze opleiding kunt u ook in kleine groepen binnen uw bedrijf door ons laten verzorgen. 

Prijs:

Neem gerust contact met ons op voor een passende offerte. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend!

 

BASISCURSUS BODEM

In 1980 kwam het gifschandaal van Lekkerkerk aan het licht. Een hele woonwijk bleek gebouwd op sterk verontreinigde grond. De tweedaagse Basiscursus Bodem gaat over bodembeleid, de uitvoering en het lezen van bodemonderzoek en saneringstechnieken.

Cursusduur: Twee dagen

Locaties
In overleg 

Deze opleiding kunt u ook in kleine groepen binnen uw bedrijf door ons laten verzorgen. 

Prijs:

Neem gerust contact met ons op voor een passende offerte. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend!