Duurzaam sloopmanagement

 

Duurzame gebouw- en gebiedsontwikkeling kan beginnen met duurzaam slopen. Het slopen van onroerend goed lijkt per definitie niet duurzaam, maar dat is soms een onterechte aanname. Vaak is een andere optie praktisch onmogelijk. Bovendien kan ook slopen op een duurzame manier plaatsvinden. Bij de sloop van gebouwen komen veel (kostbare) grondstoffen vrij. Hetzij in de vorm van producten (samenstellingen), hetzij als zuivere grondstoffen. Deze grondstoffen kunnen hergebruikt worden. Daarbij is veel meer mogelijk dan in de praktijk wordt gedaan. Om geen kansen te missen en te voorkomen dat er een onnodige druk op de grondstofwinning komt te liggen als gevolg van nieuwbouw, is het onderzoeken van mogelijkheden van duurzaam slopen echt de moeite waard.

Duurzaam sloopmanagement is een maatschappelijk verantwoorde en tevens kostenefficiënte aanpak voor duurzame vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Door samen met onze opdrachtgevers en mogelijk betrokken partijen in de directe omgeving of regio de mogelijkheden te onderzoeken, is een planmatige aanpak van sloop en hoogwaardig hergebruik van materialen in nieuwbouw te bewerkstelligen. 

Met onze jarenlange ervaring, hebben wij tal van complexe, duurzame sloopprojecten voorbereid, begeleid en gecoördineerd en weten precies hoe grondstoffen en producten het beste aan de bron te scheiden zijn én weer kunnen worden toegepast. Ook het vergunningentraject kan NLVO Advies van u overnemen.  Wij zorgen er tevens voor dat de sloopwerkzaamheden volgens de regels worden uitgevoerd en hoogwaardig hergebruik van materialen zeker wordt gesteld. In het kader van onze dienstverlening op het gebied van sloopmanagement kunt u ons gerust voor de ontwikkeling, de voorbereiding, de uitvoering en de eindoplevering van duurzame sloopprojecten inschakelen.

Ook de voor onze opdrachtgevers lastige onderdelen als asbestsanering maken integraal onderdeel uit van ons aanbod. Wij beheersen het proces tot in detail en nemen dan ook graag de risico's voor u weg.