Asbestadvies

De sanering van asbest is door de grote gevaren voor de gezondheid aan strenge regelgeving verbonden. Het uitvoeren van asbestonderzoek en ook de asbestsanering is voorbehouden aan gespecialiseerde en daartoe gecertificeerde bedrijven.  NLVO Advies doet de veiligheidskundige én arbeidshygiënische begeleiding.

 

Asbestinventarisaties kunnen worden uitgevoerd bij het aan-/verkopen van panden en objecten maar zijn verplicht bij het geheel of gedeeltelijk slopen van een bouwwerk. Voorafgaand aan het verwijderen van asbesthoudende materialen, of bij een incident waarbij asbest vrijgekomen is (zoals brand, storm of ondeskundige verwijdering), is een asbestinventarisatie conform de SC540 verplicht. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij een dergelijk onderzoek voor u verzorgen / laten uitvoeren.

 

 Een asbestinventarisatie dient conform de wettelijke SC540 (asbestinventarisatie) een SMA-rt te bevatten. In deze SMA-rt en/of inventarisatierapport staat een saneringsadvies vermeld.

In bijzondere gevallen mag de SMA-rt Risicoklasse worden terug gebracht naar een lager niveau. De toetsing van het terugschalingsonderzoek wordt uitgevoerd door een Arbokerndeskundigen. Wij als NLVO Advies beschikken over Arbokerndeskundigen die deze beoordelingen voor u uit mogen voeren.

Deze persoon mag onderbouwd afwijkend advies opstellen ten opzichte van de SMA-rt risico-boordeling. Dit kan nodig zijn als andere risico’s “zwaarder wegen” en dat moet worden afgeweken van de asbestwetgeving. Onderbouwd afwijken kan een mogelijkheid zijn.