Twijfel is een slechte raadgever. In dat geval is het zaak om een onafhankelijke partij in te schakelen die uitsluitsel kan geven. Het vergt de nodige expertise om een objectieve, goed gefundeerde contra-expertise te kunnen opstellen over bestekken, metingen, asbest- en bodemonderzoeken en bedrijfsveiligheidsvoorzieningen. Onze ruime ervaring met het zelfstandig uitvoeren van al deze type onderzoeken maakt ons een veel gevraagde partner voor het uitvoeren van contra-expertises.

 

Doeltreffende dienstverlening

Er zijn tal van situaties denkbaar, waarin een contra-expertise gewenst is. Bouw-, sloop- en renovatieprojecten ondervinden onnodige vertraging als partijen geen onafhankelijk advies inwinnen om geschillen te beslechten. Partijen die NLVO Advies inschakelen voor een contra-expertise weten zich verzekerd van snelle, doeltreffende dienstverlening op maat. Uw wensen staan centraal en vormen ons uitgangspunt. Daarbij kan NLVO Advies opdrachtgevers veel verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit handen nemen en dat is een zorg minder.